Kompleksowy system podsłuchu sieci GSM wszystkich operatorów. Umożliwia podsłuch do 50 abonentów naraz z określeniem pozycji obiektu podsłuchiwanego . Poniżej przedstawiamy Państwu ogólny opis urządzenia i jego możliwości. PROFESJONALNY PODSŁUCH GSM
Chcemy Państwu zademonstrować instrukcję obsługi urządzenia do podsłuchu sieci GSM.
Demonstrujemy zamknięty system wyposażony w klawiaturę i monitor krystaliczny.
Komplet pracuje ze standardową anteną i wzmacniaczem 3 dB.
Nie jest zalecane stosowanie anten o większym wzmocnieniu.
Antena jest w komplecie z urządzeniem.
Gniazda zostały umieszczone z lewej strony pod przykrywką.
Do obsługi systemu możemy zastosować standardową mysz komputerową lub wykorzystać wbudowany touch-pad.
Możliwe jest zasilanie urządzenie z sieci 230V lub z akumulatora 12V.
Mocowanie monitora i klawiatury umożliwia dogodne ich ustawienie.
Włącznik zasilania znajduje się po prawej stronie systemu.
Transport urządzenia możliwy jest przy pomocy specjalnej torby na kółkach.
Możliwe jest wykonanie urządzenia w postaci stacjonarnego systemu komputerowego,
Wyposażonego w dwuzakresową antenę 900 i 1800 MHz.
Gdy istnieje potrzeba wzmocnienia sygnału można zastosować antenę kierunkową o wzmocnieniu 10 do 12 dB,
jednak nie jest to ani wygodne, ani wymagane.
Teraz widzimy jak przygotowuje się kartę flash do telefonu komórkowego, pracującego w kodowanym systemie.
Czytnik kart podłączony jest do standardowego portu COM komputera, zapalona żółta kontrolka wskazuje włączenie zasilania, czerwona kontrolka sygnalizuje włożenie karty SIM.
W menu wybieramy potrzebne ustawienia i prędkość transmisji.
Migające zielone światełko oznacza że trwa proces sczytywania karty.
Na monitorze widać przemieszczające się zera podczas sczytywania.
Proces sczytywania zajmuje od 3 do 12 godzin, następnie kartę wkładamy z powrotem do telefonu komórkowego.
Program uruchamiamy przy pomocy ikony COMPLEX.
Po otwarciu widzimy 6 zakładek.
Po wybraniu pierwszej zakładki widzimy obrazek graficzny.
Druga zakładka umożliwia podgląd listy abonentów,
zawiera ona ogólne informacje o abonencie, jego numer telefonu, priorytetowy numer w systemie a także informację kluczową o jego numerze telefonu.
Do dodawania zmian lub usuwania informacji używamy polecenia EDIT i odpowiednio ADD do wprowadzania informacji o nowym abonencie, w linii NAME wprowadzamy imię abonenta, w drugiej linii wprowadzamy dodatkowe informacje o abonencie, w trzeciej wprowadzamy priorytetowy numer abonenta, następnie numer klienta poza numerem priorytetowym.
W linii KEY INFORMATION wprowadzimy kluczowe informacje sczytane z karty.
Po wprowadzeniu tych informacji system przyznaje abonentowi numer, który będzie rozszerzeniem wszystkich związanych z nim plików, numer ten nie może być zmieniony.
Polecenie CHANGE pozwala zmienić informacje o abonencie.
Polecenie DELETE pozwala usunąć abonenta z listy.
Listy abonentów można przechowywać w pliku,
służa do tego zakładki SAVE (zachowaj), ADD (dodaj), NEW (nowy).
Menu ARCHIVE pozwala przesłuchiwać zachowane rozmowy.
1 GB umożliwia zapis 70 godzin rozmów.
Na tym przykładzie widzimy plik z rozszerzeniem NOT AVALIBLE co oznacza że abonent jest nie dostępny (poza zasięgiem).
Żeby odtworzyć zapis należy nacisnąć przycisk PLAY.
Przycisk DELETE pozwala usunąć niepotrzebne dane.
Kolejna zakładka pokazuje poziom sygnału stacji bazowych.
Czerwony kolor stacji oznacza jej przechwytywanie, niebieski oznacza niewystarczający poziom sygnału do przechwytywania.
Zakładka konfiguracja pozwala ocenić sytuację w określonym miejscu.
Możemy uaktywnić proces poszukiwania nowych stacji bazowych.
System skanuje 128 stacji, czerwone światło oznacza że na danej częstotliwości występują stacje bazowe, zielone oznacza kontrolę częstotliwości w danej chwili.
Operator może zatrzymać proces skanowania przyciskiem PROCESS.
Z odkrytych stacji bazowych operator może wybrać cztery i przypisać im kanał.
Następnie należy sprawdzić przy pomocy skanera lub telefonów kontrolnych działanie systemu.
Teraz zobaczymy wybór bazowych stacji, kanałów i wykonanie kontrolnego dzwonka.
Kolor wybranych bazowych stacji oznacza, że są przechwytywane.
Wskaźniki, które znajdują się z boku oznaczają sygnał wysyłany ze stacji bazowej.
Żeby określić która z czterech stacji bazowych posiada mocniejszy sygnał można tu wykorzystać zakładkę konfiguracja, gdzie widać sygnały wysyłane do stacji bazowych.
Jeżeli znamy system pracy telefonów komórkowych, możemy wyjaśnić jak pracuje stacja bazowa, czy działa i na jakich parametrach.
Ta zakładka nie jest przeznaczona do edycji.
Ostatnia zakładka pokazuje numery tymczasowe, które zostały wykonane przez abonenta w trakcie przechwytywania, to pozwala operatorowi łatwiej odszukać abonenta lepiej niż przez kontrolne dzwonienie.
Numer tymczasowy może być zmieniony o jedną lub dwie cyfry co pozwala operatorowi wyśledzić cały łańcuszek tymczasowych numerów.
Można odróżnić numery telefonów wychodzących od przychodzących.
A teraz zobaczymy zastosowanie przycisku PRIORITY. W tym momencie pali się czerwone światło co oznacza, że system pracuje priorytetowo.
Po wyłączeniu tej funkcji wszystkie telefony będą zapisywane według ich zwykłej kolejności.
Czerwone światło na przycisku SOUND umożliwia podsłuch aktualnej rozmowy.
Przycisk UP DATE daje możliwość odtworzenia poprzedniego numeru telefonu.
Im nowszy jest numer na liście telefonów tym łatwiej jest przeanalizować łańcuszek numerów telefonów i wykryć abonenta.
Tymczasowy numer może być również określony przy pomocy telefonu kontrolnego, dlatego przechodzimy do przycisku z zakładką ACTIVE i podajemy potrzebne parametry w oknie DIALING LINES.
W okienko wprowadzamy numer telefonu, w następnym oknie podajemy czas powtórzeń dzwonienia dla testowanego telefonu.
W okno WAIT wprowadzamy czas zatrzymywania po którym można powtórzyć telefon.
Wprowadzamy NUMBER DIALING – ile razy powtórzymy numer, zazwyczaj wystarczą trzy próby, po kilkakrotnych uaktywnieniach możemy wyśledzić łańcuszek numerów i abonent jest już wykryty, w przeciwnym bądź razie pojawi się informacja że klient nie został odnaleziony co oznacza, że jest poza zasięgiem systemu.
W tej chwili widzimy, ze przy pomocy tego przycisku UP DATE jesteśmy przy numerze telefonu wybranego abonenta w przyszłości wykorzystując ten przycisk możemy wyśledzić w eterze danego abonenta.
Przycisk ADD TO LIST pozwala wprowadzić numer telefonu abonenta, który pozwala przeszukiwać jego numery telefonów.
Przycisk FLASH pozwala przerwać rozmowę.

Na liście były 124 częstotliwości przechwycił 122.
Przy 4 kanałach przejmujących 50%.
Przy 8 kanałach 10%
Ponad 8 kanałów 5%.
Jak wynika z praktycznego stosowania jest to najbardziej zalecany system do obniżenia prawdopodobieństwa przeoczenia stacji bazowej – stosowanie 8 kanałów do każdego pasma 900 i 1800 MHz.
Do bezpośredniej kontroli abonenta w każdym paśmie może być uaktywniona tylko połowa kanałów, pozostałe zajmują się oceną sytuacji odbioru i automatycznym przełączaniem na bardziej dogodne częstotliwości.
Przy zamówieniu kilku kompletów można wszystkie spiąć w jeden system.
Przy rozmieszczeniu systemu w samochodzie zaleca się podłączenie do samodzielnego źródła zasilania.
Po przemieszczeniu się abonenta następuje automatyczne przełączanie urządzenia z jednej bazy do drugiej.
Także zaleca się automatyczne skanowanie możliwych postojów na drodze przemieszczanie się abonenta.
To jest wymagane w przypadku, gdy w danej miejscowości znajduje się dużo stacji nadawczych.
Program pracuje w środowisku OS2, jest również możliwa praca w środowisku Windows.
Mogą występować małe różnice w przypadku standardowych przycisków systemu.

Produkt przeznaczony do sprzedaży i użytkowania poza granicami Unii Europejskiej.

Dokładne dane zastrzeżone!